1694. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVOLÁNI DOMŮ


V tomto období bude můj lid prolévat mnoho slz. Vztahy budou ztraceny, přátelé budou povoláni ke Mně domů a smutku bude plno, až budete procházet hořem.

Až k tomu dojde, pamatujte, že stejně jako věci, které vám bohatě dávám, abyste se z nich těšili, i lidé, které vám vkládám do života, jsou jen na určitou dobu.

Mnozí budou brzy povoláni domů ke své odměně.

Ježíš


Zj 21, 4: A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.

Ž 116, 15: Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.

Jak 4, 13-14
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" –

14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

Mt 5, 4: Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.zpět