1697. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘECHODY


Mnoho z mých lidí nyní přechází ke svým posledním pracím na zemi, než je povolám domů. Některé ze mých lidí jsem povolal z jiných prací k pracím pro mé království.

Kráčíte v poslední generaci, než povolám všechny mé lidi domů. Dělejte práci, ke které jsem vás povolal, a dělejte ji dobře. Celé nebe se dívá a čeká. Také se dívá i svět ztracených duší. Dbejte na to, abyste Mě na zemi dobře reprezentovali - zejména nyní. Choďte po mých cestách, mluvte o mých cestách.

I když se vaši blízcí snaží pochopit, jak jste mohli odhodit pozemský úspěch, nebojte se jich. Nemají jak pochopit duchovní věci, mé děti, protože nejsou duchovní. Prostě poslechněte, když víte, kam vás vedu.

Nakonec jsem vše, co máte, když se svět, který znáte, začíná řítit do záhuby. Nemůže obstát pod tíhou tolika hříchů.

Nakonec jsem vše, co potřebujete.

Ježíš


Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
zpět