1699

1699. 4. září 2021. Připomínka poselství Ježíše – nedatováno.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁM RADOST Z VAŠEHO OPRAVDOVÉHO UCTÍVÁNÍ MNE


Pán ke mně mluvil o opravdovém uctívání během ranní modlitby, když přišlo toto poselství.

Moji lidé nevstupují až tam, kde jsem Já, a odcházejí nespokojení - nenaplnění a myslí si, že jsem přišel zkrátka, zatímco ve skutečnosti je to jejich uctívání, které zaostává.

Potřeba uctívat Mne je potřebou, kterou jsem vložil do svého lidu, a svět nemá nic, co by tuto potřebu naplnilo. Jedině má přítomnost vás takto naplňuje. Toužím po tom, aby se moji lidé přiblížili k mému trůnu a uctívali Mne, abych zakusil mou krásu a pocítil mou svatost, aby ze Mne čerpali sílu. Když se ke Mně takto přiblížíte, pocítíte mou moc a budete se méně bát nepřítele. Pocítíte mou lásku k vám a poznáte v ní mou ochranu.

Pokud budou moji lidé dělat to, co je správné, a najdou si čas na mé uctívání, nebudou zklamáni výsledky. Svět vás zklame, ale moje láska nikdy nezklame. Má láska je vždy dokonalá, vždy věrná.

Je to věčná láska, kterou vám, mé děti, žádný muž ani žena nemůže vzít. Mám radost z vašeho opravdového uctívání Mne, mé děti, i když jsou vaše pokusy chabé. Budu vás učit, když se ke Mně přitisknete.

Mnozí z vás se příliš snadno vzdávají věcí mého království, když vidí, že se jejich touhy neprojeví okamžitě. Odpíráte si větší požehnání, když to děláte, neboť mé království překypuje mocnými požehnáními pro ty, kteří jsou ochotni věnovat čas tomu, aby se ke Mně přitiskli a skutečně Mne hledali, pro ty, kteří touží vidět mou Tvář, pro ty, kteří touží po mém hlase, po mé Přítomnosti. Ti, kdo se ke Mně chtějí přiblížit, aby Mne poznali. To jsou mé pravé děti a pro ně mám spršky požehnání, která čekají na uvolnění.

Ježíš


Jan 4, 23: Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

Ž 73, 28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Jak 4, 8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
zpět