1715. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. září 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BEZ OBRÁCENÍ NEBUDETE SCHOPNI SPASIT SVÉ DUŠEMilovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jako velitel nebeských vojsk vás vyzývám, abyste se zaslíbili naší Královně a Bolestiplné Matce.

Každé lidské stvoření je projevem božské lásky a Mateřské lásky. Naše Královna a Matka vás volá, aby vás přivedla ke svému Synu, který se vydal na kříži jako pokorný Beránek za hříchy lidstva.

Naše Královna a Matka neodpočívá:
Neustále vás vyzývá a nabádá k obrácení, k modlitbě, k pokání.

Litovali jste svých špatných skutků a jednání, abyste kajícně vykročili na cestu ke spáse?

Jsou lidé, kteří jsou stále lhostejní k tomu, co vidí před svýma očima. Chtějí ignorovat pravdu této chvíle, aby nepřemýšleli a nezměnili svůj život. Oklamaná stvoření! Bez změny života, bez touhy a ochoty obrátit se, nebudou schopni spasit své duše.

Plameny pekla jsou strašná muka a naše Královna a Matka trpí neposlušností lidského stvoření.

V TENTO DEN ODČIŇME UTRPENÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.

Bez ztráty času, napravte to, napravte to...
Než bude příliš pozdě.

Modlete se, modlete se za Francii: je v nebezpečí.

Modlete se, modlete se, hora svaté Heleny přinese neštěstí, modlete se.

Modlete se, modlete se, Turecko potřebuje konverzi, způsobí lidstvu bolest.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, připravujte se duchovně, buďte bratrští, ochraňujte se navzájem, zachovávejte přikázání a zkoumejte je.

BUĎTE POKOJEM, který lidstvo nemá...
BUĎTE POŽEHNÁNÍM, které lidstvo nenabízí...
DODRŽUJTE VŠE, co vám předávám z Boží vůle.

Kéž je ve vás pokoj nástrojem k přemáhání zla.

Nebojte se, nebe vás vždy ochrání, nebojte se.

Žehnám vám, bráním vás před vším zlým.

Uctívejte Bolestiplnou Královnu a Matku.

Svatý Michael Archanděl
zpět