/---https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1716. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYSLYŠENÉ MODLITBY


V tomto období chci vyslyšet modlitby svých dětí, které Mi už dlouho věří, že na ně dostanou odpověď. Toužím vás vidět, že budete žít životy požehnání, ale vy odmítáte byť jen uvěřit, že vás zaopatřím.

Znovu Mi předložte své prosby, mé děti, a uvidíte, co udělám. Nastavte svá srdce tak, abyste věřily všemu, co chcete vidět, aby se stalo. Nedržte se stranou, neboť Já jsem mocný Bůh a mohu učinit víc, než o co můžete požádat nebo na co jen pomyslet.

Co se vám zdá nemožné, je pro Mne snadné vykonat.

Ježíš


Mt 7, 7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

1Jan 5, 14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

1Jan 5, 15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Žid 4, 6: Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli.
zpět