1719 /---https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1719. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOKUD JE DEN


Mé děti se snaží pochopit vše, co se právě teď děje. Je přirozené, že s tím bojujete. Mé cesty nejsou vaše cesty.

Řekl jsem vám, že se celé Písmo musí naplnit, abyste všichni mohli být povoláni ke Mně domů. Někteří z vás pláčou, že vaše okolnosti nejsou optimální, a Já vám říkám: Učte se ponižovat a rozhojňovat.

Někteří z vás pláčou, protože se vám stýská po minulosti, ale Já vám říkám - pracujte, dokud je den, netruchlete nad tím, co nelze změnit. Někteří z vás pláčou, že vás vaše vlády utlačují, ale já vám říkám, že přijde mnohem horší pronásledování než to, které vidíte nyní. V časech, které brzy přijdou, moji lidé položí své životy za víru ve Mne. A ti, kteří tak učiní, budou mít v nebi velkou a mocnou odměnu, jakou si nikdy nedokážete představit.

Pracujte, dokud je den, mé děti. Přiveďte poslední ztracené duše do mého království. Konec všech věcí se rychle blíží a velké budou odměny těch, kdo získávají duše!

Ježíš


Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
zpět