/---https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1721. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NAVŽDY ZMĚNĚN


Rychle konejte skutky, k nimž jsem vás povolal, moji lidé. Pracujte pilně, neboť váš čas je velmi krátký. Brzy už Amerika nebude a vy budete velmi nečekaně povoláni domů.

Jeden den bude život běžet hladce a druhý den se navždy změní. Do vašich ulic se blíží válka, to víte. Na hraní už není čas.

I mezi popelem budu mít v Americe zbytek, který Mě bude uctívat, který bude pozvedat mé svaté Jméno, který bude na čas vyprávět ostatním o mé mocné síle a velké slávě, aby bylo zachráněno více duší. Mé další děti budou náhle povolány domů ke Mně. (Neřekl mi, ani neukázal, JAK budou povolány domů.)

Rychle se přichystejte a buďte připraveni. Čas vypršel.

Ježíš


1Thes 5, 2-4
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.

3: Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí ', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

4: Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

Lk 12, 18-20
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'zpět