/!<--- https://wingsofprophecy.blogspot.com/

---/

1723. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYKROČTE


V tomto čase si přeji, aby lidé všude činili pokání. Čiňte pokání, i když si nejste jisti, že jste zhřešili, protože se musíte ujistit, že už vám žádný hřích nezbyl. Přeji si mnoho pokání pro toto příští období.

Beru vás do posledního probuzení, děti, i když se váš svět kolem vás rychle mění. Budou dny, kdy sotva popadnete dech kvůli všemu, co se bude dít na zemi, avšak tyto věci byly předpověděny a Já vás stále držím v dlani své mocné ruky.

Nebojácně vykročte, abyste konali skutky, k nimž jsem vás povolal. Vykročte a dokončete úkoly, které jsou před vámi. Není čas soustředit se na sebe, ale na miliony ztracených duší na zemi, které brzy zahynou, aniž by o Mně kdy slyšely, pokud neodpovíte na mé volání.

Brzy – velmi brzy – budete všichni tady se Mnou.

Ježíš


Mt 4, 17: Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."

Mk 1, 15: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."

2Tim 1, 9: Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.

Mt 22, 14: "Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."zpět