1728. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍCE SVĚTŠTÍ


V tomto čase ode Mne mnozí odpadají. Mnozí se zabývají hlavně jinými záležitostmi nebo ztrácejí víru v době smutku či ztráty.

Mé děti, žijete v době Velkého odpadlictví. V době Velkého odpadlictví jsou lidé všude velmi zaneprázdněni a zaměstnáni světem a věcmi tohoto světa. Vidíte to nyní kolem sebe. Jak se lidé stále víc zabývají světem, jejich myšlenky se stávají více světské.

Musíte si co nejpečlivěji střežit svůj čas se Mnou, jak jsem vám již dříve připomněl. Nic nesmí vstoupit mezi nás – nepřítel se bude pokoušet vám přinést rozptýlení. Bude se snažit vnést zaneprázdněnost a jiné potřeby, aby vás odradil od mého Slova. Bude vám vkládat do mysli myšlenky na starosti, když se budete chtít modlit. Všechny tyto věci vám zabrání vstoupit do mé Přítomnosti a čerpat ode Mne dodatečnou sílu pro tento čas, a než si uvědomíte, co se děje, bude následovat chaos a vy nebudete připraveny.

Mé děti, pevně se rozhodněte a potlačte všechny ostatní myšlenky a rozptýlení, které by vás zdržovaly od mé Přítomnosti, protože vás chci posílit pro bitvu, která je před vámi. Vlastními silami ji nemůžete přežít.

Ježíš


2Thes 4-10
4: Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte:

5: to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.

6: A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,

7: a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,

8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.

9: Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci ',

10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
zpět