1733. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE PŘIPRAVENI SE ROZHODNOUT


Ach, mé děti, nyní jdete v nejtěžším období tohoto času. Budete nuceny znovu a znovu volit, zda Mě milujete víc než svět; víc než své pozemské pohodlí; víc než kohokoli nebo cokoli jiného. Nebude to pro vás snadné období.

Občas budete pokoušeny přát si minulé časy, kdy jste se cítily spokojeně a byly milovány, neboť v této době nepřítel vašich duší všude rozdmýchává nenávist vůči mému lidu.

Připravte se jít domů domů, mé děti, neboť váš návrat domů se blíží a přijde vskutku velmi brzy. Někteří z vás neuvidí přicházet zlo, jiní však ano. Neděste se toho, ale buďte vždy připraveny se rozhodnout.

Ježíš


Mt 10, 33 : Ale kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.zpět