1734. Poselství Ježíše ze dne 5. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JAK MĚ MŮŽETE POZNAT


Mnoho mých dětí touží po důvěrnějším vztahu se Mnou. Toužíte Mě lépe poznat, nejen se Mnou mluvit, ale také slyšet, jak vám odpovídám. I Já po tom toužím, ale mnoho věcí ve světě se uchází o váš čas a pozornost - rodina, přátelé, práce, světská potěšení.

Já jsem poslední na vašem seznamu.

Proč Mi dáváte to, co vám zbývá, místo toho, abyste Mi daly to nejlepší? Jak můžete očekávat, že Mě poznáte, když Mi nevěnujete žádný čas?

Ježíš


Jan 17, 3: A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Řím 12,2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Jr 9, 23-24
23: "Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův."

24: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy potrestám všechny, kteří se obřezávají, a přesto jsou neobřezaní.zpět