1735. Poselství Boha Otce ze dne 6. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEN JÁ A VY


Mé děti si času se Mnou neváží tak jako Já. Nedáváte Mi přednost tak, jako Já dávám přednost vám.

Pozoruji vás, jak se zabýváte svým dnem, a doufám, že si uděláte čas přijít do ústraní promluvit si se Mnou, jen Já a vy. Čekám a doufám, že budu s vámi alespoň pár minut o samotě. Ne na šeptanou modlitbu, když spěcháte od jednoho úkolu k druhému, ale na čas o samotě, který je jen pro Mne a pro vás.

Z mé velké lásky k vám jsem vám dal domov zde se Mnou na celou věčnost. Udělil jsem vám tolik požehnání, abyste se z nich těšily také zde, během svého pobytu na zemi. Obětoval jsem mého vlastního Syna a přihlížel jeho smrti na zemi, abyste sem mohly přijít a trávit se Mnou věčnost.

Jak je možné, že se nestaráte dost o to, abyste každý den trávily čas se Mnou? Dal jsem vám mé nejlepší, a vy Mi přesto dáváte to, co vám z vašeho času a pozornosti zbylo – často vůbec nic.

Bůh Otec


Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
zpět