1736. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSTE DALEKO


Proč stojíte daleko, jako bych byl nepřístupný? Proč se tak málo mých dětí snaží vstoupit do mé Přítomnosti? Otevřel jsem vám dveře, abyste ke Mně přišli skrze mého Syna Ježíše, ale vy stojíte daleko.

V mé Přítomnosti je vše, co kdy budete potřebovat. V mé Přítomnosti je radost, pokoj, který si ani neumíte představit, přijetí, láska, uzdravení a vysvobození. V mé Přítomnosti je plnost všech věcí, všeho, co je dobré.

Přijďte blíž a poznejte Mě jako svého milujícího Otce. Toužím vás zahrnout požehnáním, ale stojíte ode Mne daleko.

Bůh Otec


Žid 4, 16: Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Ž 16, 11: Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Ex 33, 14: Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí."
zpět