1737. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. října 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ROZDĚLENÍ POVEDE K CHAOSU


Lidé Boží, volám vás v jednotě s Nejsvětějšími Srdci.

Jako kníže nebeských legií vyzývám ve jménu Nejsvětějších Srdcí Boží lid, aby se sjednotil v jednotě s Nejsvětějšími Srdci:

Vyzývám Boží lid, aby se sjednotil v jednom hlase, v jedné víře, pod slovem našeho Krále a Pána Ježíše Krista, které je známo již z Písma svatého.

Posilujte se přijímáním Těla a Krve našeho Krále a Pána Ježíše Krista a při každém přijímání pozvěte naši Královnu a Matku, aby s vámi přijímala svého božského Syna.

Naše Královna a Matka nebes a země vás chrání a povzbuzuje vás, abyste zůstali s jejím božským Synem, aby vás zlo nezískalo jako svou kořist.

Jako děti Boží:

Zůstaňte pozorné k pokynům z nebe.

Uvědomte si naléhavost uskladnění obilí a dalších potravin podle věku jednotlivých členů rodin a nezapomeňte na pomoc pro některé své bratry.

Udělejte si zásoby léků, které potřebujete, a nezapomeňte na vodu, která je pro život nezbytná.

Jste tak blízko globálnímu chaosu...

A budete litovat, že jste neposlechly, jako když Noe…
Jako když byla stavěna babylonská věž…
[Gn 11, 1-8].

Tato generace "pokroku" bude žít bez tohoto "pokroku" a vrátí se k primitivnímu životu bez ekonomiky, aniž by při tom zapomněla na smrt velké části lidstva.

Co se stane, když vám bude znemožněno opustit místo, kde se nacházíte? Cestující se domů nedostanou. Uprostřed zločinného globálního chaosu, elita nenápadně povstane a vnutí se lidstvu.

Lidský tvor se stává kořistí svých vlastních "pokroků", připravených předem na dobu, kdy Evropu pokryje sníh, a kdy zima bude i v ostatních zemích.

Probuďte se, děti Boží, probuďte se!

Obraťte se dřív, než nastane tento čas.

Mé andělské legie mají za úkol chránit věrné našeho Krále a Pána Ježíše Krista a děti naší Královny a Matky nebe a země.

Modlete se, děti, modlete se vytrvale, poslušně, oddaně a s vírou.

Modlete se za celé lidstvo.

Modlete se za La Palmu (Španělsko), ukazuje už předem, co bude utrpením lidstva.

Obraťte se, než na Zemi nastane úplné ticho.

Část lidstva se vydá na milost nečistým duchům.

Mé legie jsou pověřeny chránit především nevinné.

Kdo se bojí, ať se obrátí a změní svůj život. Nepřináším vám strach, ale apeluji na svědomí lidstva tváří v tvář tomu, co se stane.

Obraťte se, sjednoťte se, připravte se – rozdělení povede k chaosu.

Kdo žehná, je požehnaný [1Petr, 3 – 9], kdo neposlouchá, trpí, proto, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, poslechněte TEĎ!

Chráníme vás, budeme vás chránit z Božího příkazu.

Buďte věrné Nejsvětější Trojici, milované děti své Královny a Matky, buďte nositeli dobra pro své bližní.

Chráníme vás v každém okamžiku proti všem útokům zla.

S mečem vztyčeným vás bráním, vedu vás, osvětluji vám vaši cestu.

Žehnám vám, věrní lidé.

Svatý archanděl Michael
zpět