1738. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NETOUŽÍTE PO MNĚ


Já jsem Alfa a Omega. Jsem první i poslední. Dejte Mi první část svého dne a dejte Mi poslední – pojďte, poznejte Mě. Zvu vás k tomu, co nebylo dovoleno ani za mého pobytu na zemi - jen málo lidí mohlo vstoupit do Svatyně svatých. Vy můžete, a přesto se ke Mně tak málo mých dětí vůbec přiblíží.

Nabízím vám vše, co můžete kdy potřebovat. V dobách hojnosti i nedostatku se nemusíte bát, jestli Mě znáte.

Toužím po čase s mými dětmi, ony však po Mně netouží.

Ježíš


Zj 1, 8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Žid 9, 6-8
6: Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu.

7: Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu.

8: Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku.
zpět