1741. 11. října 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÉ PROBUZENÍ


Právě jsem začala číst Slovo, během klidných hodin začínajícího sobotního rána, když Pán ke mně začal mluvit Slovo a já jsem v duchu spatřila to, co říkal. To, co jsem uviděla, mě šokovalo. Přijde to brzy.

Moji lidé, čas Velkého probuzení je u vás, kdy poslední velká vlna duší přijde do mého království. Chci, abyste na to byli připraveni.

Buďte připravení s odpovědí, proč věříte, když ti, kdo Mě neznají, se Mě ptají, proč jsem vyvolal události, které způsobily, že přiběhli ke Mně.

Modlete se nyní ke Mně s horlivostí a vroucností za ztracené mezi vašimi blízkými, abych je mohl v tomto čase zachránit, neboť si to velmi přeji učinit. Je to doba, kdy mnoho milovaných bytostí přijde ke Mně.

Připravte kostely, aby tam ztracení mohli vejít, protože budete potřebovat místa, abyste je učili.

Ježíš


Poznámka:
Slyším "budou ustrašení", a vidím, že nechodí, ale UTÍKAJÍ. Vidím, že budou potřebovat Bible a že budou PROSIT, aby se dověděli něco o Ježíši… je to obrovská změna, vidím obyčejné lidi, o nichž nikdo nikdy neslyšel, že věří v Ježíše vkládajícího ruce [na nemocné] a o velkých a větších zázracích, které vykonal, aby učinil lidi znovu zdravé. Vidím celé skupiny lidí, jak žadoní o učení Bible. Vidím celé davy lidí, jak se shromažďují pod širým nebem, protože slyšeli o někom, kdo tam bude mluvit o Ježíši. Stojí v hloučcích a úzkostlivě čekají. Co mohlo způsobit takovou změnu? Proč se tak bojí? Vidím lidi, kteří nabízejí vše, co mají, jen aby o Něm něco věděli.

Nikdy jsem nic takového neviděla, co vidím právě teď. Vystrašení lidé běží ke každému cizinci, kterého vidí, a ptají se, jestli něco ví o našem Ježíši! V těch lidech je zoufalství, najednou pro ně světské věci neznamenají nic. Vypadají zoufale a vystrašeně, ale není mi ukázáno proč, jen to, že jsou rozptýleni v oblasti, kterou v této vizi považuji za střed Spojených států, což mě přivádí na myšlenku o linii zlomu [zvanou] New Madrid.

Zdá se, že téměř uctívají lidi, kteří Ho dobře znají. Někdo se musí o ty lidi postarat, aby nebyli podvedeni méně než čestnými Nárokovateli. Vypadají, že nemají žádný majetek, ale není mi ukázáno proč.

Vidím je plakat na kolenou, odevzdávat své srdce a litovat svých hříchů, když jim někdo začne vyprávět o Ježíši. Nestarají se o nic, kromě toho, aby Jej poznali!!! Co to mohlo způsobit a kde jsou všichni ostatní normální lidé? Proč je nás tam tak málo, kdo se snaží učit tyto velké zástupy?

Tuto vizi jsem dostala 13. září 2020, právě před 5. hodinou.


Jak 5, 7: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

zpět