1742. Poselství Ježíše ze dne 12. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEŽÁDEJTE MĚ


Moje děti budou brzy žít ve světě, který sotva poznají.

Mnozí z vás nejsou duchovně připraveni na to, co přijde. Varoval jsem vás, ale vy jste Mě neposlouchali. Věřili jste lžím nepřítele, že je ještě spousta času, ačkoli vám říkám, že není.

Až udeří katastrofa, budete ke Mně volat o pomoc, přesto, že jsem vám ji nabídl a vy jste ji odmítli.

Proč Mě žádáte o moudrost a pak ji odmítáte, když je vám nabídnuta? Proč Mě žádáte, abych vás připravil, a neuděláte si čas na jedinou přípravu, která vám zajistí to, co vám říkám, že budete v té době potřebovat?

Nežádejte Mě o to, co nejste ochotni přijmout.

Ježíš


Př 1, 7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Př 2, 6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

Př 20, 21: Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.

Př 21, 30: Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Hospodinu.zpět