1743. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBKLOPENI NEBEZPEČÍM


Moji lidé se nacházejí v období přechodu. Přecházejí ze života, který byl kdysi všední a normální, k novému, vysoce bdělému životu, obklopenému nebezpečím.

V tomto novém období se mnozí naučí Mě hledat jako nikdy předtím. Já jsem jediný, kdo vás může ochránit bez ohledu na nebezpečí. Mnohé z mých dětí nikdy nepoznaly nedostatek ani skutečné nebezpečí a nyní poznají obojí.

Mé děti, musíte se Mnou chodit každý den a každý den být v mém svatém Slovu, chcete-li uniknout nástrahám, které na vás nepřítel v této době nastražil. Buďte bdělé.

Ježíš


2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

1Petr 5, 6-10
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.zpět