1744. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRACH NECHAT JÍT


V tomto přechodném období bude pro mnohé z mého lidu nutné opustit lidi a místa kvůli bezpečnosti.

Moji lidé se bojí odejít. Přeji si, abyste rychle uvolnili lidi, opustili místa a vzdali se věcí, až vaše období bude u konce, protože Já vám poskytnu vše, co budete potřebovat, až půjdete dál.

Mé děti, tak jako jsou vaše ruce otevřené k přijímání, přeji si, aby byly otevřené, když opouštíte to, co vám už dobře neslouží.

Poslechněte Mne, když vám ukazuji, co máte opustit, a jděte se Mnou kupředu. V tomto období je před vámi ještě mnoho práce.

Ježíš


Př 3, 5-6
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Iz 43, 18-19
18: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.

19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.zpět