1745. Poselství Ježíše ze dne 15. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODPOUTÁNÍ


Mé děti, nastal pro vás čas, abyste se rozloučily s tím, co vás obklopuje na zemi. Mnohé z vás mají mnoho majetku a některé z vás mají mnoho bohatství, ale to všechno bude brzy pryč. Ačkoli vám to říkám, mnohé z vás tomu ještě nevěří. Předesílám, že můžete zmírnit svá připoutání.

Začněte si ulehčovat své břemeno, uvolněte, co se uvolnit dá, abyste byly lépe připraveny na vše, co se má stát. Podělte se s těmi, kdo jsou v nouzi, a ukládejte si poklady, z nichž se můžete těšit, až přijdete sem, ke Mně domů.

Nemůžete si s sebou vzít to, co vlastníte, až přijdete domů ke Mně.

Ježíš


Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Lk 12, 33: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.

Mt 6, 28-34
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
zpět