1751. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPODAŘÍ SE JIM TO


Všechen můj lid právě čeká velká bitva. Posilujte se na tuto bitvu ve všech směrech, ale především se posilujte v mém Slovu, protože největší bitva bude o vaši víru ve Mne.

Mé děti, žijete ve světě, který Mnou pohrdá, a protože jste Moji, pohrdá i vámi. Ti zlí, kteří jsou u moci, se nyní začnou pokoušet odstranit ze země vše, co je ode Mne, ale nepodaří se jim to. Neuspějí, protože Já jsem stvořil zemi a vše, co je na ní. Neuspějí, protože jsem se otiskl do srdcí svých drahých dětí. Neuspějí, protože Já jsem všechno ve všem a oni nemají moc odstranit velké Já Jsem.

Až zahájí své tažení za vytvoření bezbožné společnosti, budete tvrdě pronásledováni. Dlouho jsem vás před tím varoval. Uvědomte si, že to pro vás nebude snadné období. Mnozí z mých lidí se kvůli tomuto pronásledování spojí, aby se navzájem povzbudili a podělili se o zásoby.

Když to začne, vězte, že na tomto světě už nebudete dlouhou dobu. Konejte vše dobré, co jste schopni udělat, protože konec není daleko, a až vás povolám ke Mně domů, všichni, kteří zůstanou na zemi, čeká strašný osud.

Ježíš


Jan 15, 18-19
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

zpět