1754. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PO ČEM NEJVÍCE TOUŽÍTE


Mé děti, čas, který vám zbývá na zemi, je nyní velmi krátký, pak budete tady doma se Mnou. Je nutné, abyste tento čas využily moudře, a když tak učiníte, nashromáždíte si zde velký poklad.

Kvůli tíze všech hříchů na zemi nemohu déle zadržovat soud, přesto si přeji, aby do mého království přicházelo stále více duší. Přeji si, abyste tyto duše získaly pro Mne v čase, který vám tady zbývá.

Těm, kdo získávají duše, odpovím na dlouho trvající modlitby. Budu na vás sesílat požehnání a vy nebudete mít nouzi.

Jděte a veďte ke Mně ztracené duše a můžete ode Mne žádat, po čem nejvíce toužíte.

Ježíš


Řím 1, 18: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Iz 26, 21: Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel země. I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.zpět