1758. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZKOUŠKY A POKUŠENÍ


Mé děti, buďte trpělivé, když v těchto časech procházíte zkouškami. Dbejte na slova, která říkáte, dávejte pozor, abyste nezpůsobily pohoršení, a dávejte pozor, abyste nenařizovaly to, co nechcete. Buďte laskavé a projevujte lásku, kdekoli můžete, protože svět kolem vás potřebuje mou lásku víc než kdykoli předtím.

Když přijdou zkoušky a pokušení, pamatujte na mou oběť za vás a odolávejte zlu ve všech jeho podobách. Váš nepřítel vás nepřestane pokoušet ani teď – každým hříchem, který jste si užily dříve, a každým, o kterém si myslí, že by vás mohl pokoušet i teď. Už dlouho nebudete chodit ve svém pozemském těle, protože se brzy vrátíte domů.

Buďte trpělivé, zůstaňte klidné a vytrvejte až do konce. Sledujte, jak se naplňuje vše, co je předpověděno v mém svatém Slovu, a mé Slovo vám říká, jak bude konec vypadat.

Když se unavíte, vzhlédněte vzhůru, mé děti, neboť vaše vykoupení se blíží.

Ježíš


Řím 5, 3: A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Jak 1, 2-3
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.

3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Ž 34, 17-18
17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Jak 1, 12: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
zpět