1762. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2021.

Nástroj: Glynda Linkous, (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁRŮST HŘÍCHU


Děti moje, rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte všechnu tu krásu, kterou jsem stvořil? Víte, že jsem to všechno stvořil pro vás?

Nezbývá mnoho času, než bude vše, co je kolem vás, zničeno. Dopadnou soudy a začnou války a nakonec zůstane jen zkáza.

Stvořil jsem zde ještě více krásy, abyste se z ní mohli těšit, až budete se Mnou trávit věčnost. Netruchlete nad ztrátou Země nebo její nádhery, protože se máte těšit na mnohem víc než na její pomíjivou krásu.

Jak bude ve vašem světě přibývat hříchu, pocítíte, jak ošklivost proniká vším, co vidíte. Uvidíte, jak prosakuje do oblastí, kde by být neměla. Netruchlete, neboť se brzy vrátíte domů ke Mně.

Hřích se zvětšil a rozmnožil a nyní vidíte, jak začíná ovládat vše a všechny kolem vás. Až dokončí své dílo, zavládne smrt a zkáza a vy, Já a mé Slovo tam nebudete vítáni. Ale nebojte se, mé děti, neboť Já jsem to všechno viděl před založením světa a vy na tom nepřátelském místě nezůstanete.

Ježíš


Řím 6, 17-23
17: Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.

18: A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.

19: Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

20: Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;

21: jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.

22: Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.zpět