1767. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SKLIZEŇ


Mé děti procházejí obdobím sklízení úrody, dobré i špatné, z minulého chování a slov.

Jako jsem byl s vámi, když jste chodily po cestách světa, tak jsem s vámi v tomto čase sklizně.

Mé děti truchlí a oplakávají své hříchy, neboť přišla sklizeň, o které vám nepřítel řekl, že už se k vám nevrátí.

Mé poslušné děti nyní budou sklízet úrodu nesmírné radosti a svobody, protože jejich odměny se stále více přibližují. Budete také odměněny na zemi, mé děti, neboť žádný váš skutek, žádné povzbudivé slovo, žádná laskavost ani skutek darování nezůstaly Mnou nepovšimnuty. Dívejte se nyní, jak zasypávám požehnáním ty, které jdou po mých cestách.

Ježíš


Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

2Kor 9, 6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
zpět