1768. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUD


Přišel čas, aby byla souzena celá země.

Celé nebe očekávalo tento čas, aby mohl přijít konečný soud a zlo bylo ze země odstraněno.

Soud začíná v mém Domě a vy jej nyní uvidíte všude kolem sebe. Ti, kdo poslouchali našeptávání nepřítele, že žádný soud nepřijde, nyní jeho lži poznají jako to, čím jsou.

Ježíš


Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Job 4, 8: Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsívají trápení, je také sklidí.

2Kor 9, 6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Jr 17, 10: "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."
zpět