1771. 6. listopadu 2017. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 13. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČERPEJTE Z MÉ SÍLY


Mé děti, až na vás dopadne můj soud a váš svět bude navždy změněn událostmi, které budou následovat, čerpejte z mé síly. Řekl jsem vám, že můžete skrze Mne činit vše, protože vás posílím, ale musíte si vybrat jít v mé síle, a ne v té vaší.

Uvidíte tragédie, které jste nikdy nepředpokládaly a více smrti, než se vám kdy mohlo zdát. Přijde čas, kdy počet mrtvých převýší počet živých, až přijdou pohromy, až udeří soud, až dojde k "přírodním" katastrofám.

Vzpomeňte si také, že ne všechny tragédie nebo neštěstí, které uvidíte, jsou ode Mne. Nepřítel má také plán – jeho plánem je způsobit náhlou smrt, aby ti, kdo se nekáli, byli vzati dřív, než přijde jejich čas.

Není pro vás žádný způsob, jak se připravit na všechny hrůzy, které mají přijít. Musíte se spolehnout na mou sílu. Musíte vědět, jak vstoupit do mé Přítomnosti, až nebudete moci více snést, abych vás mohl utěšit.

Věci jdou nyní velmi rychle vpřed, mé děti. Nezapomeňte, že Já jsem s vámi ve všech situacích. Nejdete nikdy samy. Držte se své víry, i když kvůli ní budete velmi pronásledované. Zjistěte v srdci, v co věříte, a proč věříte ve Mne. Vyvolejte své vzpomínky, kdy jsme trávili naše společné chvíle, kdy jsem tu byl stále pro vás, neboť to vám pomůže snést, co přichází.

Modlete se bez ustání za nespasené duše, neboť času je velmi málo a v sázce je věčnost. Prožívejte více času se Mnou, abyste Mě mohly víc poznat, abychom mohli jít tuto závěrečnou cestu spolu. Celé Písmo se chystá naplnit.

Bůh Otec


Fil 4, 13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

Mt 24, 7-13
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.

8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.

9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.

11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.

12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.

17: Bez přestání se modlete.

18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.

zpět