1776. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. listopadu 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NASTALA TĚŽKÁ DOBA


Boží lidé, milovaní Boží lidé:

Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste všichni patřili našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a současně s úctou a pokorou prosili naši Královnu a Matku posledních časů o její stálou ochranu.

Milovaní:

PRO TY, KDO CHTĚJÍ NADÁLE JEDNAT A PRACOVAT V RÁMCI DOBRA, NASTALA TĚŽKÁ DOBA, VELMI TĚŽKÁ DOBA.

Většina vůdců národů, kteří se podřídili mocným tohoto světa a vydali se do služeb ďábla, vyvolává chaos.

Lidstvo je zmatené, jako by se právě nacházelo v babylonské věži [Gn 11,1-9]. Bratři si nerozumějí, jejich jednání a činy v rámci jedné domácnosti se od sebe naprosto liší.

Žehnám těm, kdo s láskou, důvěrou a nadějí zachovávají víru v Nejsvětější Trojici a v modlitbě a bratrském obdarování nacházejí sílu, která je vede k tomu, aby ve víře zůstali pevní.

Žehnám vám zvláštním způsobem, protože poznáte-li tuto chvíli, nepropadnete strachu ani zoufalství, ale zůstanete v důvěře v Boží ochranu, navzdory lhostejnosti lidského stvoření, v němž se zakořenil duch vlažnosti.

Jděte vpřed posilněni oznámeními z nebe, které vám umožní napravit své cesty a duchovně růst, abyste mohli čelit všem nepřízním osudu, které vás potkají.

LIDÉ, BUĎTE BDĚLÍ! Ďáblovi přisluhovači vás lákají, aby vás ovládli, vedou vás do otroctví a přivykají vás, abyste byli nositeli toho, co předchází pečeti antikrista.

Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe navzájem s opravdovým bratrstvím.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Srbsko, do této země přijde bolest.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Spojené státy, příroda je bičuje.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Sýrii, bude to země konfliktu.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, léto bude chaotické.

MilovanÍ Boží lidé, když vidíte, že události sílí, modlete se, modlete se v duchu a pravdě.

Ti, kdo pohrdli Nejsvětější Trojicí, naší Královnou a Matkou, čiňte pokání, než bude pozdě.

PŘIPRAVTE SE! Tato generace bude nucena jít zpět a najít v přírodě to, co zničila a co bude potřebovat k přežití.

Nezapomeňte, že pelargonie je ušlechtilá rostlina, kterou můžete zevně použít při kožních onemocněních. Doporučila ji již naše Královna a Matka.

Lidské stvoření ve své touze po moci znečistí zemi, bez lítosti zabije svého bratra, bude se radovat ze své špatnosti, a pak bude do krajnosti trpět.

Milovaní Boží lidé:

TUTO GENERACI NEČEKÁ JEN BOLEST, ALE I PLODY, KTERÉ OBDRŽÍ TI, KDO ZŮSTANOU VĚRNÍ BOŽÍ LÁSCE.

KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE.

Svatý archanděl Michael
zpět