1777. 11. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 22. října 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SYSTÉM ŠELMY


Mé děti, musíte se připravit. Setkáte se s mnohými strastmi. Hodně mých dětí není zvyklé na žádný druh strádání, protože jejich životy byly požehnané. Mé soudy přicházejí na Zem a některé z vás budou na Zemi trochu déle a uvidí něco z toho, co přichází. Není mým přáním, abyste trpěly nedostatkem nebo hladem. Připravte se na to, o čem víte, že přijde.

Svět kolem vás se odevzdal systému šelmy.

Poznámka: Když to řekl, viděla jsem světské lidi, jako by byli na divokém večírku a Otec mi skrze své oči ukázal, že se dopouštějí smilnění se systémem šelmy. Zdáli se, že jsou téměř nepříčetní na svém mejdanu, vypadali nazí, když tančili, divoce se smáli, užívali si všeho tělesného, naprosto nevědomí o věčném zatracení, které je čeká. A viděla jsem velkou Satanovu tvář, pozorující je ze zákulisí a smějící se jako – "Jó, ano, teď jsem vás dostal".

Vše je připravováno na návrat mého Syna na Zem. Mnoho z toho se odehrává v zákulisí, takže jste ponecháni v nevědomí o tom, jak daleko to postoupilo. Pokročilo to daleko za hranici toho, co si kdo může myslet. Pouze malých okruh elit zná opravdové podrobnosti, jak je svět připravován, aby si vybral život, nebo smrt.

Až přijde čas a tento systém se odhalí, bude se zdát těm, kdo Mě neznají, že je to skvělá věc, která vyřeší mnoho problémů a odstraní mnohá nebezpečí, ačkoli, vpravdě, je to největší nebezpečí ze všech. (Značka šelmy). Moji lidé poznají, o co jde, a vzepřou se. Učiníte-li to, uvidíte jaký je jejich pravý záměr, protože jsem vás varoval – zlikvidovat cokoli a kohokoli, kdo nese mé jméno, nebo cokoli ze Mne na Zemi. Buďte silní, odvážní a ochotní, neboť Já jsem s vámi. (Pochopila jsem, že být ochotný znamená raději položit svůj život, než vzít si značku).

Ti, kdo vytvářejí tento systém, pomalu uváděli do chodu každou část, aby jej nenuceně uvítali, až bude odhalen. Známky toho už vidíte mezi sebou. Brzy nikdo bez značky nebude moci nic koupit nebo prodat. Varoval jsem vás v mém Slovu před tímto časem a nyní je u vás. Připravte se. Připravte se dobře a hlásejte mé evangelium tak dlouho, jak budete moci, neboť vaše odměna v nebi bude velmi velká.

Nezapomeňte, že ve všem, co uvidíte, Já budu s vámi.

Bůh Otec


Zj 13, 11-18
11: Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

12: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

13: A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

14: Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

15: Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

zpět