1779. 13. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 11. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘEKONATELNÉ ZBRANĚ


Mé děti, dal jsem vám nepřekonatelné zbraně na zemi. Dal jsem vám Krev mého Syna, proti které se nic nemůže postavit. Mnozí se pokusili znevěrohodnit nejvyšší oběť mého Syna. Mnozí mé Slovo nazývají lží.

Nevěřící říkají, že taková věc není možná – že muž zemře a probudí se k životu jako Bůh, že jeho Krev může uzdravit, spasit a chránit. S těmi nebudu zacházet mírně, až přijde konec. Neposlouchejte je, mé děti, neboť Zlý ovládá jejich rty. Nenechejte je ukrást vám vaši spásu, neboť to je vše, co budete mít, až přijde konec. Nedopusťte, aby vám vzali vaši korunu.

Dal jsem vám zbraň mého svatého Slova. Lidé se pokusili znevážit mé svaté Slovo a těm jsem kvůli tomu rezervoval speciální soud. Nedovolte, aby pošetilost nevěřících vás odvedla od mého Slova. Nevěřte lžím nepřítele, který chce mému království ukrást vaši duši.

Bojujme s nepřítelem společně. Dal jsem vám zbraně, proti nimž se nikdo nemůže postavit.

Až se můj Syn vrátí na zem, najde ještě víru? Najde víru ve vás?

Bůh Otec


Ž 2, 1: Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?

2Kor 10, 4-6
4: Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen chabě lidské, nýbrž podivuhodně lidské na zbourání bašt:

5: boříme rozumování a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista,

6: a jsme hotovi potrestat každou neposlušnost, až vaše poslušnost bude dokonalá.

Lk 18, 7-8
7: A Bůh, že by nedopomohl k právu svým vyvoleným, kteří k němu volají ve dne v noci? A že by u nich oddaloval?

8: Říkám vám: Dopomůže vám k právu nenadále! Jenomže až přijde Syn člověka, nalezne na zemi víru?

Zj 3, 10-11
10: Protože jsi zachoval mé nařízení o vytrvalosti, i já tě zachovám v hodině zkoušky, která má přijít na celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země.

11: Vrátím se brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu.

zpět