1780. 14. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 8. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVEDU VÁS


Vy z mého lidu, kteří budete dělat mou práci v těžkých časech, které přicházejí, vězte, že vás ukryji. Zavedu vás do bezpečných míst v různých časech, abych vás udržel v bezpečí, abyste o Mně mohli svědčit více duším.

V tom, co přichází, cena za rozmluvu o Mně bude smrt. Mnozí půjdou v tomto čase mlčky, ve strachu vyslovit mé svaté jméno. Nenacházím v tom potěšení. Ti, kdo jsou odvážní a svědčí beze strachu, budou pod mou mocnou ochranou.

Pro vás, kteří budete dělat mou práci v přicházejících časech, budu průvodcem. Schovám vás, ochráním vás od vší škody, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.

Bůh Otec


Ž 27, 5: On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v chýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Ž 31, 3: Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.

Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Mt 24, 8-10
8: To všechno bude začátek velkých strastí.

9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás a u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.

10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
zpět