1781. Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ÚTOKY TĚCH, KTERÉ MILUJETE


Mé děti, připravte svá srdce na toto období zármutku, neboť ti z vašich vlastních domácností se stanou vašimi nepřáteli.

Nepřítel vašich duší vydal mnoho úkolů proti mým lidem. Připravil útoky, které na vás přijdou skrze ty, které milujete, abyste pro něj byli ve svém zármutku menší hrozbou. V těchto útocích musíte obstát a vědět, že jsou znamením konce.

Vězte, že to, co nepřítel dělá proti vám, obrátím k vašemu dobru, modlete se za ty, kdo vás opovržlivě využívají, a za ty, kdo jdou proti vám. Rychle se s nimi vypořádám.

V této době a při těchto událostech uvidíte, jak odpovídám na mnohé vaše dřívější modlitby za záchranu vašich milovaných, i když metody, které používám, nemusí být takové, jaké byste si zvolili. Znám jejich srdce a vím, jak velký nátlak je třeba použít, aby zamířili ke kříži.

Neztrácejte odvahu ve svém zármutku, protože Já mám vše dobře v rukou a jsem stále s vámi. Mnohým z vás obnovím vztahy. Jiným dám pomazání, aby v tomto období kráčeli sami a vykonali mnoho pro mé království.

Ježíš


Mt 10, 36-38
36: A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Řím 8, 28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Sk 16, 31: Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."

zpět