1783. Poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEJSEM PRVNÍ


Mnohé z mých dětí říkají, že jsem v jejich srdcích a životech na prvním místě, a přesto na prvním místě nejsem.

Nejsem první ve vašem čase. Nejsem první ve vašich financích. Nejsem první v tom, koho milujete. Tak jak to, že jsem první? Děti moje, oklamal vás nepřítel vašich duší – Já vůbec nejsem první.

Nejsem první a vy nejste připraveny vrátit se ke Mně domů. Přeji si, abyste zkoumaly svá srdce a konaly přede Mnou pokání za každou osobu, místo a věc, kterou jste upřednostnily přede Mnou a mou vůlí pro vás.

Pak můžeme začít znovu. (Což znamená, že Ho budete milovat jako dříve).

Ježíš


Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.zpět