1784. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODLOUČENÍ


Moje děti začínají zakoušet mimořádná odloučení od některých z těch, které mají rády. Nebojujte proti těmto rozchodům, neboť jsou mým záměrem, abych vás mohl v jejich nepřítomnosti dále obohatit a abych je připravil na Soužení, které je právě čeká. Modlily jste se ke Mně za to, abych je změnil, nyní je propusťte, abych to mohl udělat.

Uvolněte Mi je a už se je nesnažte zachránit před jejich vlastními činy. Propusťte je a dovolte Mi, abych vás utěšil, protože Já vím, co je nyní pro ně nejlepší. Nebudou dost silní na to, aby přežili to, co přijde, pokud Mi je nyní nepropustíte. Když se snažíte zabránit každému jejich boji, nepotřebují Mne.

Pokračujte v modlitbách za ně a za další mé ztracené, abych je mohl zachránit dřív, než bude pozdě, mé děti, protože čas je nyní opravdu důležitý. Nepřítel vašich duší zesílil své útoky v zoufalé snaze ukrást v této poslední hodině více duší pro své království. Nepřestávejte se modlit za své milované, aby se jeho pokusy nezdařily.

Ježíš


Mt 10, 37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden

Řím 8, 26-28
26: Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

27: Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

28: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.zpět