1785. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEĎ ODPOČÍVEJTE


Mé drahé děti, ve vašich zemích brzy nastane chaos a můj lid nebude mít klid.

Odpočívejte.

Odpočívejte při každé příležitosti, v níž můžete, a upevněte svou sílu pro tento čas, abyste vydržely pro mé Jméno, protože celé lidstvo si myslí, že je silnější, než je. Nepřítel vašich duší vymyslel každý krok plánu, aby vás dotlačil až k hranicím vašich možností. Jen ti, kdo mají nejvyšší sebeovládání, a ti, kdo ukřižovali své tělo, mají vůbec nějakou šanci.

Ježíš


Mt 11, 28-29
28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

Iz 30, 15: Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete."
zpět