1786. Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZPŮSOBY, KTERÉ JSTE SI NIKDY NEDOKÁZALI PŘEDSTAVIT


Mé děti, varoval jsem vás před nadcházejícím odloučením od některých vašich blízkých. Až k těmto odloučením dojde, budou se dít způsoby, které jste si nikdy nedokázaly představit.

Některá z těchto odloučení vám přinesou mnoho zármutku. Přineste Mi svou bolest a Já ji ponesu za vás. Některá z těchto odloučení jsou dovolena, abych mohl přesunout své děti na bezpečnější místa, aby mohly konat mou práci na zemi o něco déle. Nebojte se, mé děti, neboť Já mám vše ve svých rukou.

Svět je pro mé děti den ode dne nebezpečnější. Brzy si pro vás přijdu a přivedu vás domů ke Mně.

Ježíš


Mt 10, 34-39
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39: Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
zpět