1788. Poselství Ježíše ze 7. března 2021 po svatém přijímání.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko), https://jezusuzenete.hu/


JSEM VE VÁS VELMI ŠŤASTNÝ


Jste se Mnou zcela sjednoceni. Ustanovil jsem Nejsvětější svátost, protože se chci sjednotit s lidmi. Cítím se nejlépe ve vašem srdci. Zvláště pokud se Mi zcela odevzdáte. Pak se vás zmocním a učiním vás svatými. Zemřel jsem umučením, abych vás zachránil. Ale k tomu se musíte stát svatými.

Svatost života je můj dar, jehož vrcholem je být se Mnou sjednoceni ve svatém přijímání. Jste ve Mně zbožštěni a stáváte se tak mými věrnými obrazy.

Proto jsem zvolal: Žízním! Přijďte ke Mně! Jezte mé Tělo, pijte moji Krev, abyste tímto způsobem byli nerozlučně, navěky, se Mnou jedno.

V nebi se z toho budete radovat nejvíc, protože Já zůstanu navždy váš.

Ježíš


Potvrzení Písma svatého: Matouš 27, 50:

Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
zpět