1790. 21. listopadu 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 9. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LÁHVE A MISKY


Ach, mé děti, kdybyste jen mohly vidět nebeské účinky vašich modliteb ke Mně! Vaše modlitby a slzy, které roníte za ztracené duše, jsou cennější než nejčistší zlato. Uschovám všechny modlitby v miskách. Uschovám každou vaši slzu.

Dlouho potom, co jste odešly ze života na Zemi, vaše modlitby Mi připomínají vaše milované, kteří jsou ještě tady. Nezapomínám nikdy vaše modlitby. Uvidíte je ještě tady, až se ke Mně připojíte zde, ve svém domově.

Tolik času je promarněno ve světských zábavách na Zemi. Tolik času použito na věci, na nichž nezáleží, ale čas, strávený v modlitbách ke Mně, přináší hodně užitku, jak nyní, tak i později.

Nepřestávejte se modlit, zatímco jste zde, mé drahé děti, neboť nacházím potěšení ve vašich modlitbách za ztracené duše. Mám radost, když se modlíte za ty, které znáte. A hromadíte si poklady ve vašich nebeských domovech, protože se modlíte ke Mně.

Bůh Otec


Ž 56, 9: O mém vyhnanství si vedeš záznam, ukládej si do měchu mé slzy. Což je ve svých záznamech nemáš?

Zj 5, 8: A jak ten svazek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem, a rovněž oněch čtyřiadvacet starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla; to jsou modlitby věřících.

Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;

16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.

17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.

Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte.

17: Bez přestání se modlete.

18: Při všem Bohu děkujte. Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše.
zpět