1796. Poselství Glyndy Linkous ze dne 26. listopadu 2021.
https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NĚCO NENÍ PŘIPRAVENO


V noci před Dnem díkůvzdání jsem po jedenácté hodině pracovala, když jsem v duchu zaslechla rozhovor paní Pelosi a nějakého muže. Říkala: "Nestihneme to včas." A muž, s nímž o tom mluvila, řekl: "Musíme jej stáhnout."

Silně jsem cítila, že debatují o panu Bidenovi, ale oni pokračovali v diskusi o tom, jak něco není připraveno. Neslyšela jsem, co nebo kdo to "něco" je, ale něco nebo někdo není připraven na tento krok jejich plánu. Pak se rozhovor vytratil.

Stejně to prosazují, takže si myslím, že pan Biden bude možná brzy odvolán z funkce. Nebylo mi ukázáno nic o časovém rámci.

Normálně bychom se z toho jako křesťané radovali, ale z toho, co nám Pán řekl v tomto Slovu, to nebude čas na radost:


https://wingsofprophecy.blogspot.com/2020/08/no-time-to-adjust-repost-december-5-2019.html


Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2019.
Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UVÁDĚN DO CHODU


Modlila jsem se k Pánu, aby k nám promluvil, když jsem v duchu uviděla ohromnou Boží ruku, jak uchopila zeměkouli a zatřásla jí. Pak jí zatřásla znovu stejným způsobem, jako vy, nebo já, zatřesete sněhovou koulí. Pak jí zatřásla ještě silněji. A já jsem si vzpomněla na slova, která říkala, že Bůh povstane a tvrdě zatřese Zemí…

Mé děti, připravte se. Vůdce Ameriky bude odvolán a vystřídán. Ten, kdo ho nahradí, chce způsobit škodu mému lidu. Takový byl už nějaký čas plán nepřítele a nyní je uváděn do chodu. Až se to stane, už nebudete v bezpečí. Tento vůdce se pokusí vzít mému lidu vše, včetně vašich životů.

Velká nouze přichází na svět, ale s větší intenzitou na ty, kdo nesou mé Jméno. Je uváděn do chodu plán k odstranění ze Země všeho, co nese mé Jméno. O všem jsem vám řekl (v jeho Slovu během let, nikoli právě v tomto proroctví), že je uváděn do chodu, a že začne rychle. Nebudete mít čas se přizpůsobit, nebude vám poskytnut čas se ukrýt. Buďte připraveny na to, čemu budete nyní čelit. Začne to odstraněním vůdce Ameriky.

Ježíš


Iz 2, 7-12
7: Jeho země je plná stříbra a zlata, jeho poklady jsou nepřeberné, jeho země je plná koní a jeho vozům není konce.

8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.

9: Člověk se hrbí, muž se ponižuje, a ty jim nepromineš.

10: Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností!

11: Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

12: Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,

Iz 2, 17-20
17: Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

18: Bůžkové nadobro vymizejí.

19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.

20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

Mt 24, 7-13
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,

12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět