1823. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2021.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


SVĚT A CÍRKEV NYNÍ VYSTOUPÍ NA GOLGOTU


Drahé děti! Došly jste k očistě světa. Nyní budou všichni trpět. Dobří kvůli tomu, aby činili pokání a byli ještě lepší. A zlé stihne zasloužený trest.

Moje děti! Nebojte se! Jak jsem vám slíbil, Já jsem stále s vámi. Vystoupil jsem pro vás na kříž, kde jsem zemřel za vaše hříchy. I teď s vámi trpím. Ne však pro ztrátu hmotného blahobytu, ale kvůli zatracení velkého množství duší. Zemřel jsem pro spásu vašich duší. A přesto se mnozí ke Mně, který jsem nejvyšší Dobro, obracejí zády. Ke Mně, jenž chce jejich věčné štěstí.

Pokud nechtějí Boha, ale Satana, pak se nedivte tomu, co se nyní děje. Satan umí pouze mučit a zabíjet. Neumí milovat. I když hledáte lásku, toužíte po ní a Já, věčná Láska, chci přebývat ve vašem srdci, vy Mě tam nevpustíte. Pak se nedivte, že se vám nedostává lásky.

Moji maličcí! Nebe je připraveno pro ty, kdo milují Boha. Ti, kdo nedokážou odpustit a mají v srdci nenávist, tam vstoupit nemohou. Musíte se změnit! Jsou to poslední chvíle, kdy to ještě můžete udělat. Už není čas. Odročení již není možné. Nadešla hodina. Svět a církev nyní vystoupí na Golgotu, moje církev a svět budou ukřižovány. Teprve po svém hořkém utrpení a smrti mohou vstoupit do Nového ráje. Do té doby však musí stále trpět.

Moje děti! Nastal čas. Připravte se na velké setkání se Mnou. Všichni se musíte zastavit přede Mnou, před Věčným Soudcem. Budete skládat účty z celého svého života. S sebou si přinesete pouze své skutky. Vše, co jste nashromáždili, zůstane zde. Vše bude obětováno ohni. Ohněm očistím svět.

Moje děti! Přišla poslední hodina. Obraťte se! Už nebudu dávat žádná další poselství, neboť vše, co jsem vám řekl, se stane. To jsou má poslední slova.

Žehnám vám svou věčnou láskou, která převyšuje všechen lidský rozum, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Ježíš


Posílení z Písma svatého:
Mt 21, 43: Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.


Poselství je k dispozici na adrese:
https://jezusuzenete.hu/2021-november-11-az-ur-jezus/Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět