1831. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS VELKÉHO NEDOSTATKU


Mé děti, v roce před vámi vás čeká mnoho změn. Nebudou to dobré změny. Připravte svou duši tak, abyste pochopily, co je před vámi, a podívejte se na každou změnu duchovníma očima.

Nejsou to změny, které budete moci ovlivnit, protože se musí naplnit Písmo, aby nakonec mohlo být zničeno všechno zlo.

Před všemi lidmi leží doba velkého nedostatku, ale ti, kteří ve Mne věří a vědí, jak přijímat má požehnání, nezůstanou bez nich. Posilujte svou nejsvětější víru, mé děti, a vše bude dobré. Žádejte a přijímejte ode Mne, cokoli potřebujete.

Čas konce se rychle blíží, mé děti, buďte pilné v mém díle na zemi. Ujistěte se, že jste připraveny vrátit se domů ke Mně.

Ježíš


Ž 37, 19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.

1Kr 17, 13-16
13: Elijáš jí řekl: "Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna,

14: neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť."

15: Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům.

16: Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.
zpět