186. Poselství Boha Otce ze dne 6. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEPŘÍTEL SE BOJÍ VAŠICH MODLITEB


Moji lidé, řekl jsem vám, že se stávají zázraky, když se modlíte. Proč si myslíte, že nepřítel s vámi tolik bojuje v čase modlitby? Proč si myslíte, že přináší tolik rozptylování právě v tuto chvíli?

Je to proto, že se bojí vašich modliteb z víry. Bojí se každé vírou naplněné modlitby mých lidí, protože ví, že ji vyplním.

Vaše největší bitva bude vyhrána na vašich kolenou.

Pamatujte si to, a nezapomeňte se modlit každou hodinu.

Bůh Otec


Ž 91, 5-7
5: Nelekejte se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se blíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

1Jan 5, 14-15:
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
15: A víme-li. že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
zpět