187. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2012.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VOLAL JSEM VÁS, ABYSTE VE SVÝCH RUKOU DRŽELI ZBRAŇ SVATÉHO RŮŽENCE


Mé milované děti,

vyzývám vás, abyste zůstali spojení s mou vůlí v úplné poslušnosti, a Já budu panovat ve vás a budu ve vás vším.

Moji milovaní, nebuďte jako učenci, kteří snadno říkají slova nejdoucí ze srdce. Buďte moji apoštolové, ti, kteří vydávají svědectví a současně pokračují v činnosti pro dobro svých bratrů a sester.

Moje láska vede k nekonečné moudrosti, k nekonečnému odpuštění, k nekonečné důvěře, milosrdenství a oddanosti. To je důvod, proč všechna vaše činnost musí přestat být omezená a místo toho se musíte pozvednout ke Mně, abych Já mohl jednat ve vás.

Můj lid nevidí, jak Zlý postupuje vpřed, a využívá toho, že hlídky mé církve usnuly.

Otevřete Mi dveře svého srdce a svého svědomí a Já přijdu, abych vás zachránil. Už Mě neodmítejte. Už nikdy nedovolte, abyste ztratili svou víru.

Vlci se už nehoní za kořistí, již jsou infiltrováni do mého stáda a zaútočí na ty, kteří jsou moji. Povedou je k tomu, aby páchali všechny možné urážky proti Mně.

Modlitba je velmi důležitá, protože modlitba by měla být i činem. Činem, který přináší slovo, povzbuzení, jež ke Mně přiblíží tolik bratrů a sester, kolik je jen možné, dělících se nejen o fyzický, ale i o spirituální chléb.

Toto jsou mučivé chvíle, kdy stvoření je oslabeno a otřeseno chováním těch, kteří jsou moji a kteří se sváří, jedni s druhými a diskutují otázky, které patří jenom Mně. Nevidí stav bolesti, který každý z nich udržuje.

Bloudí a bloudí... Jak dlouho Mi budete vzdorovat? Nepochopili jste, že neexistuje nic strašnějšího, katastrofálního a majícího tak vážné následky, než je duchovní pýcha?

Žádné lidské stvoření Mě nedosáhne, pokud to nebude bojem samého se sebou, pokáním, láskou a poznáním Pravdy.

Já přebývám v člověku, který beze Mne je nic. Je mnoho takových v mé církvi, kteří sami sebe nazývají osvícenými a připravují příchod antikrista.

Milovaní, volal jsem vás, abyste ve svých rukou drželi zbraň svatého růžence. Povede vás do náruče mé Matky.

Blíží se chvíle, kdy příroda zahyne a člověk vstoupí do velkého úpadku.

Lidstvo Mi nenaslouchá a ti, kdo si myslí, že jsou pány Pravdy, nepoznávají, že se musí proměnit zevnitř, jelikož jsou zkažení.

Já ochráním můj lid, ty, kteří jsou pokorného a čistého srdce, ty, kteří ke Mně vzhlížejí a jsou zraňováni, když jsem urážen, ty, kteří žijí v jednotě, ty, kteří mé Slovo uvádějí v život, ty, kteří zaujímají poslední místa.

Modlete se za Španělsko, bude trpět, jeho lid bude trpět.

Modlete se za Japonsko, bude znovu trpět.

Modlete se za Panamu, bude trpět.

Moji milovaní:

Vyzývám vás, abyste žili tento speciální půst v rozjímání mého utrpení.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět