1895. Poselství Matky Spásy ze dne 9. února 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

POSPĚŠTE SI, OBRÁCENÍ JE NALÉHAVÉ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

SJEDNOCENÉ V KŘÍŽI MÉHO SYNA, VÁM ŽEHNÁM.

Kříž mého Syna je znamením vykoupení, ale k lidskému tvoru nepřichází, aniž by po něm z celého srdce toužil a uvědomoval si své povinnosti být dítětem mého Božího Syna.

Znovu vás vyzývám k obrácení v této době duchovního nebezpečí, kdy ďábel nejenže obchází [1Petr 5, 8], ale také útočí na mé děti.

Víra je dílem a jednáním každého okamžiku s vůní podobnosti s působením a jednáním mého Božího Syna.

Tato generace v duchu zeslábla… Neustále přináší ocet mému Božímu Synu [Ž 69, 21]. Často se setkávám s tím, že moji vlastní závidí svým bratrům, obtíženi tak velkou nevraživostí, že se sklání skoro až k zemi.

Moji milovaní, buďte pokorní, neboť pokora dává moudrost [Př 11, 2], abyste rostli jako pšenice.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

OBRÁCENÍ JE PRO VÁS NEZBYTNÉ…
JAKO MATKA VÁS OCHRAŇUJI, POKUD MI TO DOVOLÍTE.

Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou minulostí, ale přítomností.

Okamžiky, ve kterých žijete, nejsou budoucností, ale okamžiky, ve kterých žijete nyní, a proto musíte žít přítomnost a vystoupit jako nová stvoření, obnovená a žíznící po lásce a odpuštění mého Božího Syna, které vám nabízí ve svátosti zpovědi.

Lidé mého Syna, naříkáte, že nevidíte, necítíte mého Syna…

Zeptejte se sami sebe: jste toho hodni, nebo jste svou víru založili na vidění a slyšení? Zapomněli jste, že kdo neviděl, ale věří, je blahoslavený? [J 20, 29].

Je naléhavé, aby se lidská bytost stala citlivější, hlubší a mající více intuice, ale to však není její osobní úspěch, ale pochází ze spojení s Nejsvětější Trojicí.

Moje děti nejsou tiché, žijí rozptylovány v každodenním a hektickém světě. Můj Syn odpovídá svým dětem, můj Syn je světlem pro duši, je vůní pro duši, je zvukem pro duši, je větrem pro duši, je potravou pro duši. Můj Syn je přítomen a vy se nezastavíte.

Pěstujte víru, lásku, pokoru, dobrosrdečnost a posilujte se pro to, co přichází k lidstvu.

Člověk si své vlastní utrpení ukoval, když použil ďáblovu zbraň: NEPOSLUŠNOST, KTERÁ JE KOŘENEM VŠEHO ZLA.

Jako Boží lidé se připravujte skrze bratrskou lásku, odhoďte hříšné a oznamte, že Očista lidského rodu probíhá TEĎ! do ústraní

JAKO MATKA TRPÍM…
MÉ DĚTI SE NEOBRÁTÍ, NEZMĚNÍ SE, NESNAŽÍ SE ZMĚNIT.

Rychle zapomínáte, že Slunce a Měsíc ovlivňují Zemi a lidstvo.

Zapomínáte, že události dusí lidstvo, a vy se stále díváte na obrazy lidského utrpení.

Uprostřed Velkého očišťování vám můj Syn pošle tolik duchovní úlevy! Pošle vám svého anděla pokoje, aby vás posílil, jinak by pro vás bylo těžší snášet tolik bolesti, která přichází. A mé děti, obrátily se?

Pokračujte v růstu víry, živte se Tělem a Krví mého Božího Syna.

Nebojte se, ve víře jsou velké zázraky.

Pospěšte si, obrácení je naléhavé.

Žehnám vám ve Jménu mého Syna, žehnám vám svou láskou.

Matka Maria
zpět