1898. Oznámení paní Glyndy Linkous ze dne 16. února 2022.

https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OZNÁMENÍ - změny v JPH

(JPH: Just Praise Him – Jen Jej Velebte)


Nedávno jsem se dověděla, že se vyskytly určité problémy s moderováním komentářů a komentářovým fórem (Disqus) a možná i s blokováním lidí z JPH, kteří by na tomto fóru být blokováni neměli.

Nikdy nebylo a nebude mým záměrem, aby na JPH vznikalo nepřátelské nebo rozzlobené prostředí nebo aby se někdo pokoušel vnucovat někomu jinému to, čemu věří.

Tvrdě jsem pracovala na tom, abych vytvořila láskyplnou a přátelskou atmosféru, kde každý může vytvářet bratrské společenství a vzájemně se povzbuzovat.

Bohužel jsem si nedávno uvědomila, že takové prostředí nemáme. Po mnoha modlitbách se tyto problémy řeší a dochází ke změnám.

Mým cílem je, aby se JPH opět stala klidným, pokojným a šťastným místem pro společenství.

Prosím, mějte se mnou při zavádění těchto změn strpení.

Děkuji vám za vaši trpělivost.

Glynda Linkous
Poznámka admina:
Mnozí čtenáři si vzpomenou, že naše stránka prošla podobnými peripetiemi. Žel, na fóru se objevily příspěvky, které šly proti duchu pokoje i proti Božím poselstvím a měly spíše za cíl rozložit naše malé společenství a webovou stránku zničit zevnitř.

Situace dospěla tak daleko, že admin Peter byl přinucen podstatným způsobem stránku změnit a pro fórum určit striktní pravidla, která se některým čtenářům velmi nelíbila. Tak vznikla nová podoba stránky, jak ji znáte dnes.

Važte si toho, že máte fórum, milí přátelé, není to samozřejmost.
zpět