190. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ZŮSTAŇTE MI VĚRNI ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ


Mé drahé děti, milí vyvolení mého srdce,

zůstaňte Mi věrni za každých okolností! Satan cítí, že jeho čas brzy uplyne, proto ve svém hněvu vede ještě zoufalejší válku proti duším. Zanedlouho bude týrat mé děti i fyzickými útoky svých vazalů. Mnoho z vás zabijí, ale vy se nebojte: budou to vaše nebeské narozeniny. Nadešel čas, kdy Mě vyznáte před tímto hříšným pokolením a až budete odevzdávat svůj život z lásky ke Mně.

Moji drazí maličcí, všechno to se rychle skončí. Zkrátím dny, neboť velké množství duší by se zatratilo, kdybych to neudělal. Můj protivník by ještě chtěl svést i vyvolené, kdyby to bylo možné. Přichystejte se, žijte v neustálé připravenosti, neboť pronásledování je již zde.

Žehnám vám svou překypující a nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Tit 1, 2: ... aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky a ve svůj čas,
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět