1904. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. února 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

MĚLI BYSTE SE PŘIPRAVIT


Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ A Z BOŽÍHO PŘÍKAZU SE S VÁMI DĚLÍM A PŘIKAZUJI VÁM POSLUŠNOST A BÝT V POKOJI.

Vyzývám vás k bratrství, abyste si navzájem pomáhali. Uskutečňujte Boží poselství. Nejenže si je přečtěte, ale každou výzvu si uvědomte a přiveďte do života, abyste byli připraveni na nečekané činy, které mohou lidstvo potkat.

Příroda stále postupuje, člověk bude stále trpět živly, které sílí a stávají se stále více nepředvídatelné.

Dospívejte s duchovním pokrmem: svatou eucharistií. Buďte bytostmi neochvějné víry, nezoufejte nad žádnou zprávou. Posilujte se láskou k Nejsvětější Trojici a k naší Královně a Matce Posledních časů.

Duchovní boj je silný, zuří po celé Zemi a nad celým lidstvem.

JAKO VAŠI OCHRÁNCI VÁS VYSVOBOZUJEME Z TOLIKA NEŠTĚSTÍ, Z TOLIKA PÁDŮ, POKUD NÁM TO DOVOLÍTE.

Chapadla Antikrista se kvapně pohybují, aby roznítila mysl vůdců mocností. Jádrem války není to, co je vám předkládáno, ale spíše je to ekonomika země severu (1) a touha po moci medvěda (2). Nedívejte se na povrch, ale jděte hlouběji.

(V tu chvíli mi svatý archanděl Michael dává vizi obrovského medvěda, který se dívá na vše, co se děje vedle něj. Když se na něj dívám, dělá na mě dojem, nic mu neunikne, všechno předvídá. Dívám se také na orla, který představuje zemi severu, který se pohybuje z jednoho místa na druhé, přilétá a odlétá, naléhavě hledá podporu, ale medvěd podporu nepotřebuje, má v rukou zcela neznámou zbraň, která mu usnadní zneškodnit jeho protivníky).

Svatý archanděl Michael mi říká:

Jako lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista byste se měli připravit!…

A svatý archanděl Michael mocně mává rukama a říká:

Toto pokolení neposlouchá!…

Náš Král a Pán Ježíš Kristus vás naléhavě žádá, abyste se duchovně připravili, abyste si připravili jídlo a vše, co je nezbytné, a zároveň si ponechali osobní léky a další věci, které budou užitečné proti pohromě, kterou ďábel připravil.

Musíte mít léky, které vám dalo nebe (3), abyste překonali přicházející nemoci. Uzdraví vás pouze víra v to, co vám zjevil Otcův dům, spolu s přijímáním svátostí. O svátostech nehloubejte, všechny závisí na vaší víře.

Používejte olej Dobrého samaritána, olej svatého archanděla Michaela, měsíček lékařský na krvácivé nemoci. Je důležité posílit imunitní systém. Dcero, vysvětli jim, co ti ukazuji.

(Svatý archanděl Michael mi ukazuje, jak nás zlo napadne uprostřed války. Nejprve dojde k duchovnímu útoku, poté k materiálnímu útoku na potraviny, oblečení, léky, které jsou pro některé lidi nezbytné, a k omezení osobních svobod v důsledku nové nemoci).

Svatý Michael Archanděl pokračuje:

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, znovu se objeví útoky. Necestujte, nespěchejte, počkejte, bude to velmi nebezpečné. Nemoc se bude šířit lidmi a v mezinárodních dopravních prostředcích. Buďte opatrní.

Boží lidé:

VYTRVEJTE, BUĎTE STVOŘENÍ VÍRY, POKRAČUJTE BEZ VÁHÁNÍ.
"KDYŽ BŮH JE S VÁMI, KDO JE PROTI VÁM?"
[Řím 8,31].

Naše Královna a Matka Posledních časů vás drží pod svým pláštěm, chrání vás, pokud jste poslušní.

Žehnám vám láskou našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Svatý Michael Archanděl(1) Spojené státy
(2) Rusko
(3) http://poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf
zpět