1911. Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

TOUHA PO MOCI VYŠLA NAJEVO


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

CHOVÁM VÁS VE SVÉM LŮNĚ, ARŠE SPÁSY.

Moji milovaní:

Ochraňuje vás milosrdná láska mého Syna.

Srdce mých dětí v tuto chvíli prudce buší, protože vědí, že bubny války přestaly dunět a místo nich slyší rachot detonací zbraní.

Můj Syn a tato Matka truchlíme nad utrpení těch, kdo trpí tím, co se rozšíří do zbytku světa.

Lidé mého Syna, neustupujte, nabídněte vše, co je ve vašem dosahu, pro celé lidstvo. Ďáblovy pařáty urychlují celosvětové utrpení a příchod Antikrista [1Jan 2, 18-22]. To, co prožíváte, je strategie zla k rozdělení lidstva.

Obětujte svatou eucharistii za lidstvo. Jako lidé mého Syna se nepřestávejte modlit, obětovat, milovat Boží vůli tím, že budete následovat pravé magisterium církve mého Syna a budete stvořeními dobra.

Milované lidé:

Ihned se připravte a obětujte…

Jděte na eucharistickou slavnost, nabídněte se, abyste ve stavu milosti přijali svatou eucharistii za ty, kdo trpí rozpaky ze sobeckých zájmů dvou mocností, k nimž se připojí další národy s touhou po moci, což je to, co v tomto čase převládá.

PROŽÍVÁTE VELMI TĚŽKÉ ČASY, V NICHŽ SÍLA MODLITBY VÁS UDRŽÍ NA NOHOU.
JE NUTNÉ, ABYSTE ZVÝŠILI SVOU LÁSKU K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI, ABY VE VÁS VÍRA ZŮSTALA PEVNÁ.

Sobectví překročilo všechny meze. Touha po moci vyšla najevo a to, co soupeřící mocnosti skrývaly, vyšlo na denní světlo.

Varování je na dosah a vy musíte být stvořeními dobra, lásky a bratrství, litovat svých chyb a začít nový život. Nikdy není pozdě, nejste sami, můj Syn vás ochraňuje.

Zachovávejte jednotu, milujte mého Božího Syna a buďte jeho věrnými učedníky.

Držím vás ve svém lůně. Lidé mého Syna, milovaní lidé, žehnám vám.

Matka Maria
zpět