1918. Poselství Ježíše ze dne 28. února 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

VSTUPUJETE DO SMUTNÉHO SCÉNÁŘE VÁLKY


Moji milovaní lidé:

MÉ SRDCE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ PRO TY, KDO SI PŘEJÍ KE MNĚ PŘIJÍT.

Mé milosrdenství je nekonečné. Očekávám vás se svou božskou Láskou, abyste se mohli stát novými stvořeními.

Moji milovaní:

Žijete v čase, který vás vede k naplnění všeho, co bylo zjeveno mým domem. I když se dočkáte mírného oddechu, nebude trvat dlouho kvůli aroganci světových vůdců toužících po moci.

Jak truchlím nad bolestí, která sílí před lidstvem!

Pýcha nezná mezí, moc žene člověka k tomu, aby použil vše, co vytvořil, k znehybnění těch, které považuje za své protivníky. Stejně jako v brlozích spřádáte plány, abyste zaskočili nic netušící.

Děti, kde jste nechaly své srdce z masa? Záměrně zabíjíte, abyste rozdmýchaly válku, ach lidská stvoření, kolik utrpení k sobě přitahujete, až k úplnému vyčerpání!

Děti, modlete se za Blízký východ.

Děti, modlete se za Francii.

Děti modlete se za Itálii.

Děti modlete se za Čínu.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo v tomto čase trpí a truchlí.

Moji lidé, zažijete hrůzu, která přichází od těch, kdo pokračují v dobyvačných plánech.

Jak necháváte trpět mé srdce!
Kolik slz jsem již prolil za lidstvo!

Pozvolna, mé děti, stále více vstupujete do tohoto smutného scénáře války, která se bude šířit, až se stane víc než očistou.

Žijete, mé děti, žijete v necitelnosti těch, kdo prostřednictvím technických prostředků, jako jsou vražedné hry, sledují zkázu a nářek svých bližních! Zvykly jste si na fiktivní smrt natolik, že se vás nedotýká utrpení druhých.

Moji lidé, válka se bude prohánět po Zemi uprostřed konfliktů s odvetami, dokud nic netušící lidstvo bude překvapeno, a co bylo očekávané, se stane… Jak se mé srdce z toho rmoutí, mé děti, jak bolí!

MILUJI VÁS, MÉ DĚTI, ZŮSTÁVEJTE VE STŘEHU.

Mor přichází, byl znovu poslán. Mé děti, buďte stvořeními víry, stůjte při Mně, přijímejte Mě důstojně připravené, než mé kostely budou zavřeny.

"Pojďte ke mně", [Mt 11, 28]. Miluji vás nekonečně. Žehnám vám. Jste mé děti.

Váš Ježíš
zpět