1921. 5. března 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VOLÁM SVÉ VOJÁKY DO VÁLKY


Můj lid musí být v tomto čase připraven, na mé znamení a zavolání. Povolávám své vojáky do války v nebesích za Mne. Volám je, aby pro Mne osvobodili domácnosti, sousedství, města a státy. Volám vás, abyste se chopili svých zbraní a bojovali proti nepříteli svých duší.

Mnozí z vás jsou vycvičeni a připraveni k boji. Jiní tak připraveni nejsou. Přeji si, abyste v těchto časech vycvičili ty, kteří ještě nejsou připraveni bojovat po vašem boku. Brzy přijde mnoho událostí, které způsobí změny, jež nečekáte.

Povstaňte, moji lidé, a připravte se na válku s nepřítelem vašich duší. Připravte se s ním bojovat, abyste osvobodili ty, které milujete, z otroctví. Přeji si, aby můj lid žil bez bolestí a zranění z minulosti.

Toužím po prosbách mého lidu.

Ježíš


Nu 32, 27: Ale tvoji služebníci přejdou Jordán, všichni vojensky vyzbrojeni před Hospodinem, aby bojovali, jak praví náš pán.

2Sam 22, 35: Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Jb 5, 20: Vykoupí tě ze smrti v čas hladu a za války z moci meče.

Jl 4, 9: Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci!
zpět